اساتید

استاد پدرام شهدوست مقدم
“متخصص و صاحب سبک در تغییر و تحول درون”

وی علاوه بر تحصیلات عالیه فنی مهندسی در دانشگاه علم و صنعت ایران و ارائه مقالات علمی فراوان در این زمینه، با تحقیق و تفحص و تحصیلات آکادمیک در زمینه خود شناسی در ایران و خارج از ایران، محتوای کارگاه‌های […ادامه مطلب به همراه توضیحات تصویری]

استاد فرید محمدزاده تیزویر
” مربی و پژوهشگر تجربی سیستمهای مدیریت و کنترل حواس “

وی ۱۸ سال پیش، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی رشته مهندسی الکترونیک تمام کرد و پس از آن با گذراندن دوره های مدیریت کیفیت، مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی و همچنین مدیریت سیستمهای کنترلی و تبدیل […ادامه مطلب به همراه توضیحات تصویری]

مدیر و مسئول موسسه، خانم فاطمه گل محمدی
“صاحب سبک ایجاد فضای مشارکت جمعی”

ایشان، متخصص در امر برگزاری سمینارها و همایش‌های مختلف و ایجاد فضای مشارکتی و تیمی در بین اعضای موسسه و شرکت کنندگان می‌باشند. ایشان در کنار تحصیلات آکادمیک عالیه در دانشگاه شهید بهشتی تهران […ادامه مطلب به همراه توضیحات تصویری]