کلید طلایی ارتباطات

با یادگیری هنر ایجاد و مدیریت ارتباط های خود مهارتهایی کسب میکنید که از طریق کلید طلایی ارتباطات به خواسته ها و اهداف خود تحقق ببخشید و آرزوهای خود را محقق کنید

کنترل ذهن

با تکنیکهای خود مدیریتی و همچنین کار روی بخش های مختلف ذهن توانایی کنترل و مدیریت ذهن را میتوانید در کنار تیم کار آزموده این موسسه در خود ایجاد کنید.

تقویت اعتماد به نفس

با شناسایی نیروهای درونی و همچنین تقویت ارتباط با خود با  استفاده  از تکنیک هایی که  یاد  میگیرید   میتوانید  اعتماد به  نفس  خود را تقویت کنید

کارگاه های آموزشی

دستاوردها

این مرکز موفقیتهایی را بصورت زیر بدست آورده است

فالوئرهای ما
تعداد کارگاهها
تعداد دانشجویان
تعداد استادان

همراه با خبرنامه

با وارد کردن ایمیل از تشکیل کارگاهها و سمینارها آگاه شوید.

ایمیل خود را وارد کنید
Please wait...

معرفی رخدادها

سمینارفه متدلوژی موفقیت ۵
زمان: ۲۷ آبان ماه- ساعت  ۱۷:٠٠ تا ۲۰:۰۰

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند